• สำนักงานประกันสังคม.
 • สำนักงานประกันสังคม.
  iMac
  ระเบียบ กฎหมาย สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน ที่เกี่ยวกับ แรงงานต่างด้าว ชาวต่างชาติ
  From: sso
  Posted: 29 ส.ค. 2561 เวลา 13:34:05
  View(s): 313 / Comment(s): 0
  More
  iMac
  สถิติ ข้อมูลจำนวนผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม ที่เป็นแรงงานต่างด้าว ชาวต่างชาติ
  From: sso
  Posted: 29 ส.ค. 2561 เวลา 13:33:41
  View(s): 298 / Comment(s): 0
  More

  รายการล่าสุด
  user-img
  ทำเนียบเครือข่ายผู้ประสานงานด้านภาษา จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561
  From: nip
  More
  user-img
  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
  From: nsc
  More
  user-img
  ข้อมูลจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการ แยกสัญชาติ
  From: ngo
  More
  user-img
  ข้อมูลแหล่งที่อยู่อาศัย ที่นายจ้าง สถานประกอบการ จัดให้แรงงานต่างด้าว
  From: ngo
  More
  user-img
  นโยบายการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซี่ยน ปีงบประมาณ 2562
  From: pho
  More

  Google Map

  2018-08-28 © ASEAN Korat.